Zvýšte hlasitosť! Interval štartovania: 30 sekúnd 1 minúta